روایتی تازه
از بازار مشتقه
Search
Close this search box.

بازار مشتقه بزرگترین بازار مالی در جهان با ارزشی نزدیک به هزار تریلیون دلار می باشد.

این بازار، در ایران نیز، در سالهای اخیر توجه ویژه ای به این بازار ( آتی و آپشن) شده است. اگر شما از علاقمندان این بازارها هستید، یا اگر تازه واردید و می خواهید از نبض تند جذاب ترین بازار مالی ایران جا نمانید و یا اگر موسسه یا نهاد مالی هستید که لزوم ورود به این بازارها را درک کرده اید، ما در ریسکاو کنار شما هستیم. تیم ما متشکل از متخصصینی است که سالها در زمینه مشتقه کار کرده اند و بهتر از هر فرد دیگری این بازار را می شناسند. ما قصه گوی جذابیت های بازار مشتقه برای شما هستیم.