روایتی تازه
از بازار مشتقه
Search
Close this search box.
گزارش-اختیار-معامله--29آبان-1401

گزارش بازار اختیار معامله 29 آبان

به گزارش ریسکاو، به بررسی بازار اختیار معاملات در تاریخ 29 آبان ماه پرداخته اییم. وضعیت بازار در روز یکشنبه به شرح زیر می باشد.

گزارش-بازار-اختیار-معامله-17-آبان-1401

گزارش بازار اختیار معامله 17 آبان

به گزارش ریسکاو، به بررسی بازار قراردادهای اختیار معامله در تاریخ 17 آبان پرداخته اییم. در روزی که شاخص کل نوسانات مثبت و منفی زیاد ی داشت و ارزش معاملات 7.5 همت را تجربه کرد…

گزارش-بازار-اختیار-معامله-10-آبان-1401

گزارش بازار اختیار معاملات 10 آبان

به گزارش ریسکاو،در روزی که شاخص کل 10 هزار واحد رشد داشت .ارزش معاملات بازار اختیار معاملات به 25 میلیارد رسید و ضخود 1200 با 7 میلیارد معامله بیشترین ارزش معاملات را در اختیار داشت.

گزارش-بازار-اختیار-معامله-03-آبان-1401

گزارش بازار مشتقات 3 آبان

به گزارش ریسکاو، در روزی که شاخص کل با افت 10 هزار واحدی همراه بود. در بازار اختیار معاملات ارزش معاملات 15 میلیاردی را تجربه کرد. که معادل ارزش مفهومی 300 میلیاردی را داشت.

گزارش-اختیار-معامله--02آبان-1401

گزارش بازار 2 آبان

به گزارش ریسکاو،امروز نزدیک به 15 میلیارد ارزش معاملات بازار اختیار معاملات بود که از این میزان معاملات ضخود 1205 با 3 میلیارد معامله در رده اول و ضخود1203 با 2 میلیارد و 300 میلیون در رده دوم بود.

گزارش-بازار-اختیار-معامله-30--مهر-1401

گزارش بازار 30 مهر

بررسی وضعیت بازار اختیار معاملات در شنبه آخرین روز مهر ماه کدام قرارداد ها بیشترین ارزش معاملات را داشته اند…