حساب کاربری

خرید کال آپشن

خرید کال آپشن

نماد [[option.name ]]
قیمت اعمال [[option.emal_price | toPrice]]
پرمیوم [[option.close_price | toPrice]]
بلک شولز [[option.black_scholes | toPrice]]
[[head.name]]
[[ getStockOptionValue(option,head) | toPrice ]] [[ op.values[index] | toPrice ]]

ابتدا نماد را انتخاب کنید.