حساب کاربری

اختیار خرید ضهرم1220
سررسید: 1402/12/23 روز باقی مانده: 17 روز اعمال: 14,000
وجه تضمین 10,370,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 19,980
نوسان پذیری 32.00 ارزش معاملات 0 بلک شولز 6,174
O/I ITM ارزش زمانی 390 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 20,370 موقعیت های باز 33,175 دلتا 1.0
تتا -11.35 رو 6.43 وگا 0.0
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) -12.86 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) -94.80

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 40 4,000
1 50 103
1 50 102
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
7,500 2 1
8,000 100 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 5.0 اهرم فروش 2.66
فاصله تا بلک شولز خرید -35.21 فاصله تا بلک شولز فروش 21.47
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 253.6

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

0

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

0

حجم فروش حقوقی:

0

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
3 16,547 19,840
1 500 19,830
5 373,426 19,820
23 979,041 19,810
39 647,367 19,800
قیمت حجم تعداد
19,860 18,500 1
19,870 209,275 1
19,880 5,842 4
19,890 2,610 3
19,900 15,300 3
آخرین قیمت 19,860
قیمت پایانی ( % -1.04 )         19,980
قیمت دیروز 20,190
اولین قیمت 20,120
بازه روز 19,800 ~ 20,240
بازه مجاز 18,180.0 ~ 22,200.0
تعداد معاملات 8,685
ارزش معاملات 1,190,098,627,420
حجم معاملات 59,549,901
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 8
نوع بازار بورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 79,920.00 B
تعداد کل سهام 4.00 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 8

وضعیت اختیار ضهرم1220

وضعیت سهم اهرم

نمودار ضهرم1220

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری ضهرم1220

تعداد موقعیت های باز ضهرم1220