حساب کاربری

اختیار خرید ضهرم1220
سررسید: 1402/12/23 روز باقی مانده: 97 روز اعمال: 14,000
وجه تضمین 12,974,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 21,070
نوسان پذیری 36.00 ارزش معاملات 25,048,000 بلک شولز 8,147
O/I ITM ارزش زمانی 1,604 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 22,674 موقعیت های باز 32,420 دلتا 1.0
تتا -10.76 رو 34.16 وگا 1.06
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 3.80 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 15.09

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 3 7,676
1 20 7,500
2 5 5,241
1 10 4,300
1 3 755
قیمت حجم تعداد
8,449 1 1
8,500 10 1
8,600 4 1
8,665 1 1
9,120 10 1
اهرم خرید 2.74 اهرم فروش 2.49
فاصله تا بلک شولز خرید -5.78 فاصله تا بلک شولز فروش 3.71
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 74.76

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

3

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

3

حجم فروش حقوقی:

0

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
2 18,050 20,850
2 4,500 20,840
4 60,272 20,830
14 116,989 20,820
86 851,560 20,810
قیمت حجم تعداد
20,860 78,568 3
20,870 159,449 4
20,880 45,000 5
20,890 322,271 7
20,900 252,900 6
آخرین قیمت 20,840
قیمت پایانی ( % -2.0 )         21,070
قیمت دیروز 21,500
اولین قیمت 21,190
بازه روز 20,770 ~ 21,430
بازه مجاز 19,350.0 ~ 23,650.0
تعداد معاملات 13,740
ارزش معاملات 2,866,773,045,820
حجم معاملات 136,072,467
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه -13
نوع بازار بورس تهران
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 73,745.00 B
تعداد کل سهام 3.50 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته -4
بازدهی سه ماهه -12

وضعیت اختیار ضهرم1220

وضعیت سهم اهرم

نمودار ضهرم1220

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری ضهرم1220

تعداد موقعیت های باز ضهرم1220