حساب کاربری

اختیار خرید ضهرم1224
سررسید: 1402/12/23 روز باقی مانده: 17 روز اعمال: 20,000
وجه تضمین 4,422,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 19,980
نوسان پذیری 32.00 ارزش معاملات 53,339,091,000 بلک شولز 685
O/I OTM ارزش زمانی 422 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 20,422 موقعیت های باز 427,708 دلتا 0.59
تتا -24.89 رو 5.15 وگا 16.78
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 1.86 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 48.44

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 200 429
1 50 428
1 1 427
2 1,030 422
1 100 420
قیمت حجم تعداد
436 10 1
445 10 1
450 20 1
459 40 1
460 90 1
اهرم خرید 47.23 اهرم فروش 45.83
فاصله تا بلک شولز خرید -38.26 فاصله تا بلک شولز فروش -36.37
نوسان پدیری ضمنی خرید 16.49 نوسان پدیری ضمنی فروش 16.92

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

0

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

0

حجم فروش حقوقی:

0

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
3 16,547 19,840
1 500 19,830
5 373,426 19,820
23 979,041 19,810
39 647,367 19,800
قیمت حجم تعداد
19,860 18,500 1
19,870 209,275 1
19,880 5,842 4
19,890 2,610 3
19,900 15,300 3
آخرین قیمت 19,860
قیمت پایانی ( % -1.04 )         19,980
قیمت دیروز 20,190
اولین قیمت 20,120
بازه روز 19,800 ~ 20,240
بازه مجاز 18,180.0 ~ 22,200.0
تعداد معاملات 8,685
ارزش معاملات 1,190,098,627,420
حجم معاملات 59,549,901
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 8
نوع بازار بورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 79,920.00 B
تعداد کل سهام 4.00 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 2
بازدهی سه ماهه 8

وضعیت اختیار ضهرم1224

وضعیت سهم اهرم

نمودار ضهرم1224

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری ضهرم1224

تعداد موقعیت های باز ضهرم1224