حساب کاربری

اختیار خرید ضموج603
سررسید: 1403/6/25 روز باقی مانده: 54 روز اعمال: 11,500
وجه تضمین 4,263,000 نام دارایی پایه موج قیمت دارایی پایه 12,679
نوسان پذیری 40.00 ارزش معاملات 411,450,000 بلک شولز 1,853
O/I ITM ارزش زمانی 484 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 13,163 موقعیت های باز 24,532 دلتا 0.84
تتا -11.62 رو 13.04 وگا 11.8
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 3.29 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 24.49

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 25 1,600
1 30 1,550
1 100 1,530
1 150 1,526
1 300 1,520
قیمت حجم تعداد
1,700 20 1
1,730 103 1
1,739 4 1
1,740 35 1
1,800 20 1
اهرم خرید 7.92 اهرم فروش 7.46
فاصله تا بلک شولز خرید -13.65 فاصله تا بلک شولز فروش -8.25
نوسان پدیری ضمنی خرید 29.75 نوسان پدیری ضمنی فروش 42.11

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

177

حجم خرید حقوقی:

59

حجم فروش حقیقی:

198

حجم فروش حقوقی:

38

نماد موج

تعداد حجم قیمت
2 74,913 12,392
8 174,495 12,391
3 235,999 12,390
3 119,020 12,386
2 5,483 12,385
قیمت حجم تعداد
12,399 95,388 1
12,400 179,115 6
12,401 53,002 1
12,411 8,375 1
12,416 100,000 2
آخرین قیمت 12,392
قیمت پایانی ( % 1.74 )         12,679
قیمت دیروز 12,462
اولین قیمت 12,750
بازه روز 12,383 ~ 13,099
بازه مجاز 11,216.0 ~ 13,708.0
تعداد معاملات 5,203
ارزش معاملات 1,184,426,639,809
حجم معاملات 93,414,156
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه -11
نوع بازار فرابورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت ص.س.اهرمي موج فيروزه-س
ارزش بازار 25,231.21 B
تعداد کل سهام 1.99 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 8

وضعیت اختیار ضموج603

وضعیت سهم موج

نمودار ضموج603

نمودار نماد موج

ارزش معاملات نماد موج

ورود پول حقیقی نماد موج

نوسان پذیری ضموج603

تعداد موقعیت های باز ضموج603