حساب کاربری

اختیار خرید ضموج602
سررسید: 1403/6/25 روز باقی مانده: 54 روز اعمال: 10,500
وجه تضمین 4,960,000 نام دارایی پایه موج قیمت دارایی پایه 12,679
نوسان پذیری 40.00 ارزش معاملات 4,290,431,000 بلک شولز 2,481
O/I ITM ارزش زمانی 498 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 12,960 موقعیت های باز 20,648 دلتا 0.93
تتا -9.86 رو 13.48 وگا 6.41
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.78 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 5.40

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 5 2,315
1 7 2,310
1 100 2,300
1 6 1,800
1 1 1
قیمت حجم تعداد
2,640 5 1
2,650 1 1
2,709 108 1
3,119 30 1
3,120 100 1
اهرم خرید 5.04 اهرم فروش 4.76
فاصله تا بلک شولز خرید -0.39 فاصله تا بلک شولز فروش 5.62
نوسان پدیری ضمنی خرید 38.45 نوسان پدیری ضمنی فروش 56.26

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

905

حجم خرید حقوقی:

725

حجم فروش حقیقی:

97

حجم فروش حقوقی:

1,533

نماد موج

تعداد حجم قیمت
2 74,913 12,392
8 174,495 12,391
3 235,999 12,390
3 119,020 12,386
2 5,483 12,385
قیمت حجم تعداد
12,399 95,388 1
12,400 179,115 6
12,401 53,002 1
12,411 8,375 1
12,416 100,000 2
آخرین قیمت 12,392
قیمت پایانی ( % 1.74 )         12,679
قیمت دیروز 12,462
اولین قیمت 12,750
بازه روز 12,383 ~ 13,099
بازه مجاز 11,216.0 ~ 13,708.0
تعداد معاملات 5,203
ارزش معاملات 1,184,426,639,809
حجم معاملات 93,414,156
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه -11
نوع بازار فرابورس
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت ص.س.اهرمي موج فيروزه-س
ارزش بازار 25,231.21 B
تعداد کل سهام 1.99 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه 8

وضعیت اختیار ضموج602

وضعیت سهم موج

نمودار ضموج602

نمودار نماد موج

ارزش معاملات نماد موج

ورود پول حقیقی نماد موج

نوسان پذیری ضموج602

تعداد موقعیت های باز ضموج602