حساب کاربری

اختیار خرید ضهرم1218
سررسید: 1402/12/23 روز باقی مانده: 169 روز اعمال: 12,000
وجه تضمین 13,501,000 نام دارایی پایه اهرم قیمت دارایی پایه 18,860
نوسان پذیری 44.00 ارزش معاملات 0 بلک شولز 8,454
O/I ITM ارزش زمانی 2,841 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 21,701 موقعیت های باز 2,454 دلتا 0.98
تتا -8.99 رو 46.71 وگا 5.37
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.48 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 1.03

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 18 7,000
1 20 5,000
1 5 4,700
1 13 4,683
1 36 4,681
قیمت حجم تعداد
10,500 23 2
14,000 100 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 2.69 اهرم فروش 1.8
فاصله تا بلک شولز خرید -17.2 فاصله تا بلک شولز فروش 24.2
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 141.15

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

0

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

0

حجم فروش حقوقی:

0

نماد اهرم

تعداد حجم قیمت
3 1,876 18,770
29 184,155 18,760
76 457,130 18,750
26 583,009 18,740
22 184,706 18,730
قیمت حجم تعداد
18,780 366,857 1
18,790 449,848 3
18,800 397,941 8
18,810 5,161 1
18,820 120,269 3
آخرین قیمت 18,770
قیمت پایانی ( % -0.58 )         18,860
قیمت دیروز 18,970
اولین قیمت 18,740
بازه روز 18,700 ~ 19,060
بازه مجاز 17,080.0 ~ 20,860.0
تعداد معاملات 7,511
ارزش معاملات 1,204,968,540,750
حجم معاملات 63,876,686
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 8
نوع بازار بورس تهران
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي
ارزش بازار 56,580.00 B
تعداد کل سهام 3.00 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 4
بازدهی سه ماهه -3

وضعیت اختیار ضهرم1218

وضعیت سهم اهرم

نمودار ضهرم1218

نمودار نماد اهرم

ارزش معاملات نماد اهرم

ورود پول حقیقی نماد اهرم

نوسان پذیری ضهرم1218

تعداد موقعیت های باز ضهرم1218