حساب کاربری

اختیار خرید ضپلا8006
سررسید: 1402/8/21 روز باقی مانده: 47 روز اعمال: 160,000
وجه تضمین 670,000 نام دارایی پایه پالایش قیمت دارایی پایه 158,420
نوسان پذیری 44.00 ارزش معاملات 0 بلک شولز 12,230
O/I OTM ارزش زمانی 27,000 اندازه قرارداد 10
نقطه سر به سر 187,000 موقعیت های باز 3 دلتا 0.6
تتا -171.05 رو 107.23 وگا 219.21
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 0.76 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 6.08

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 400 299
1 1,000 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
قیمت حجم تعداد
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
اهرم خرید 529.83 اهرم فروش 0.0
فاصله تا بلک شولز خرید -97.56 فاصله تا بلک شولز فروش -100.0
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

0

حجم خرید حقوقی:

0

حجم فروش حقیقی:

0

حجم فروش حقوقی:

0

نماد پالایش

تعداد حجم قیمت
1 57,009 158,000
2 190 157,860
1 403 157,850
2 151 157,840
2 40 157,830
قیمت حجم تعداد
158,110 1,825 4
158,120 3,046 4
158,200 207 2
158,250 389 3
158,290 640 3
آخرین قیمت 158,000
قیمت پایانی ( % -0.29 )         158,420
قیمت دیروز 158,880
اولین قیمت 157,970
بازه روز 156,720 ~ 160,000
بازه مجاز 143,000.0 ~ 174,760.0
تعداد معاملات 7,181
ارزش معاملات 661,867,450,230
حجم معاملات 4,178,040
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 8
نوع بازار بورس تهران
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نام شرکت صندوق پالايشي يكم-سهام
ارزش بازار 209,791.38 B
تعداد کل سهام 1.32 B
سهام شناور 0 %
EPS 0
P/E 0.0
بازدهی یک هفته 5
بازدهی سه ماهه -19

وضعیت اختیار ضپلا8006

وضعیت سهم پالایش

نمودار ضپلا8006

نمودار نماد پالایش

ارزش معاملات نماد پالایش

ورود پول حقیقی نماد پالایش

نوسان پذیری ضپلا8006

تعداد موقعیت های باز ضپلا8006