حساب کاربری

اختیار خرید ضدی800
سررسید: 1402/8/17 روز باقی مانده: 43 روز اعمال: 800
وجه تضمین 654,000 نام دارایی پایه دی قیمت دارایی پایه 1,129
نوسان پذیری 40.00 ارزش معاملات 6,806,895,000 بلک شولز 357
O/I ITM ارزش زمانی 25 اندازه قرارداد 1000
نقطه سر به سر 1,154 موقعیت های باز 837,605 دلتا 1.0
تتا -0.65 رو 0.91 وگا 0.03
گاما 0.0 کاوردکال (بازدهی طی دوره) 2.18 کاوردکال (بازدهی موثر سالانه) 20.07

اختیار معامله

تعداد حجم قیمت
1 10 351
2 1,003 350
1 285 348
2 503 347
1 70 345
قیمت حجم تعداد
354 872 1
357 736 1
364 250 1
367 500 1
370 94 2
اهرم خرید 3.22 اهرم فروش 3.19
فاصله تا بلک شولز خرید -1.65 فاصله تا بلک شولز فروش -0.81
نوسان پدیری ضمنی خرید 0.0 نوسان پدیری ضمنی فروش 0.0

حجم خرید و فروش


حجم خرید حقیقی:

17,536

حجم خرید حقوقی:

1,500

حجم فروش حقیقی:

19,036

حجم فروش حقوقی:

0

نماد دی

تعداد حجم قیمت
1 100,000 1,127
17 1,142,556 1,126
43 4,996,855 1,125
5 131,690 1,124
3 63,841 1,123
قیمت حجم تعداد
1,128 275,386 2
1,129 515,253 5
1,130 951,009 12
1,131 900,000 5
1,132 1,315,000 9
آخرین قیمت 1,128
قیمت پایانی ( % 0.17 )         1,129
قیمت دیروز 1,127
اولین قیمت 1,120
بازه روز 1,114 ~ 1,140
بازه مجاز 1,071.0 ~ 1,183.0
تعداد معاملات 4,868
ارزش معاملات 216,307,454,362
حجم معاملات 191,656,605
حجم مبنا 1
بازدهی یک ماهه 5
نوع بازار فرابورس
گروه بانکها و موسسات اعتباری
نام شرکت بانك دي
ارزش بازار 152,415.00 B
تعداد کل سهام 135.00 B
سهام شناور 0 %
EPS -367
P/E -3.07
بازدهی یک هفته 3
بازدهی سه ماهه -3

وضعیت اختیار ضدی800

وضعیت سهم دی

نمودار ضدی800

نمودار نماد دی

ارزش معاملات نماد دی

ورود پول حقیقی نماد دی

نوسان پذیری ضدی800

تعداد موقعیت های باز ضدی800