ریسکاو

ریسکاو، روایتی تازه از بازار مشتقه. بازار مشتقه بزرگترین بازار مالی در جهان با ارزشی نزدیک به هزار تریلیون دلار می باشد.